sgk hizmet birleştirme

07 Aralık 2012 Kategori : SGK Sorgulama

Hizmet birleştirilmesi
emekli sandığı,sosyal sigortalar kurumu,bağ-kur,506 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan banka sandıklarında ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması bulunan ve anlaşmaya sandığımızın da taraf olduğu ülkelerde sigortalı olarak çalışanların hizmet süreleri aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla birleştirilmektedir.Hizmet birleştirilmesinde ;

a ) sandığımıza tabi geçen fiili hizmetlerle sandığımızca borçlandırılan hizmet süreleri,

b ) sosyal sigortalar kurumu,bağ-kur ve 506 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına tabi geçen hizmetleri,bu kurumlarca borçlandırılan hizmet süreleri,

c ) ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde geçen sigortalı hizmet süreleri,dikkate alınmaktadır.Hizmetlerin birleştirilmesi,birleştirilen sürelerinin fiili hizmet süresine eklenmesi ve bu sürelerin gerek kazanılmış hak aylığının tespitinde gerekse emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde değerlendirilme işlemleri ile kurumlar yükümlü olduğundan,bu işlemlerin sandığımızdan teyit alınmasına gerek olmaksızın kurumlarca yapılması gerekmektedir.Birleştirilen hizmetlere ait ilgili sosyal güvenlik kurumlarının yazı asıllarının ilgililerin emekliye sevk edilmesi sırasında emeklilik belgeleri ile sandığımıza gönderilmesi yeterli olmaktadır.

halen sosyal sigortalar kurumuna tabi olarak çalışanların sandığımıza tabi geçen hizmetleri ise kişilerin isteğine göre değil sosyal sigortalar kurumunca istenmesi halinde bu kuruma bildirilmektedir.Zira,sigorta işleri genel müdürlüğü tahsisler dairesi başkanlığının 24.04.2002 tarih ve b.13.Ssk.07.00.00-viii-031-274385-12-115-ek sayılı genelgesinde “.Diğer taraftan ilgililerin tahsis talep dilekçesi ekinde vermiş oldukları hizmet cetvelleri / isteğe bağlı sigortalı hizmet döküm fişleri ile herhangi bir yazımıza karşılık olmadan sosyal güvenlik kuruluşlarına ait hizmet yazılarının dikkate alınmaması.” denilmektedir.Bu nedenle,kişilerin başvurularına istinaden sandığımızca yapılan hizmet bildirimlerine sosyal sigortalar kurumunca itibar edilmediğinden,bir süre sandığımızla ilgili görevde bulunduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayanların,hizmet birleştirilmesine ilişkin isteklerini sosyal sigortalar kurumuna yapmaları gerekmektedir

.

n72 özellikleri
sgk emeklilik formu
sgk hizmet dökümü nasıl alınır
sgk hizmet birleştirme
ebildirge sgk
sgk 4a nedir
sgk prim ödemeleri
sgk 4b
güvenlik kurumu
ssk dilekçe örnekleri

sgk hizmet birleştirme daire başkanlığı, sgk hizmet birleştirme dilekçe, sgk hizmet birleştirme dilekçesi, sgk hizmet birleştirme formu, sgk hizmet birleştirme işlemleri, sgk hizmet birleştirme nasıl yapılır, sgk hizmet birleştirme sorgulama, ssk emekli sandığı hizmet birleştirme

Gelen Aramalar:

  • yhs-fh_lsonsw
  • ssk bağ kur hizmet birleştirme dilekçe örneği
  • ssk ve bağ kur hizmet birleştirme dilekçe örneği
  • ssk hizmet birleştirme dilekçesi örneği
  • memurlar için hizmet birleştirmedileçematbusu
  • ssk bağkur hizmet birleştirme dilekçesi
  • ssk bağkur birleştirme dilekçe örneği
  • hizmet birleştirmesi sorgulama
  • sgk hizmet birleştirme
  • ssk ve emekli sandığı hizmet birleştirmesi

0 Yorum yapılmış

Protected by WP Anti Spam