Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası 2021

Yabancı uyruklu işçi çalıştırmak için ülkemizde bazı aranan şartlar vardır. Bu şartların sağlanmaması durumunda işverene kaçak işçi çalıştırma cezası uygulanmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaş çalıştırmak için aranan şartlar aşağıda haberimizde detaylı olarak anlatılmıştır.

Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası 2021

Yabancı işçi çalıştırma cezası konusu ülkemizde en çok aranan konular arasında yer almaktadır. Suriye'de olan karışıklıktan dolayı halk ülkeyi terk edip bir kısmı ülkemize gelmiştir bu gelen insanlar geçimlerini sağlamak için çalışmak zorundadır. Çalışma izni olmadan çalışan yabancılara ülkemizde birtakım cezalar uygulanmaktadır. Bu cezalar hem işçiye hemde işverene uygulanmaktadır. İşçi aynı zamanda işveren konumunda da yer alabilir. İşveren işçi yani kendi işini kuran yabancıya ceza uygulanmaktadır. Kaçak işçi çalıştırma cezası 2021 yılında iki başlıkta incelenmektedir. İlk inceleyeceğimiz başlık çalışma izni olmayan işçi çalıştırma cezası diğeri ise kendi işini yapan yabancıya uygulanan para cezası ne kadar suriyeli işçi çalıştırma cezası ne kadar bütün soruların yanıtları ve uygulanacak ceza tutarları aşağıda başlıklar halinde anlatılmıştır.

Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar?
Öncelikle belirtmek gereken bilgi kaçak işçi çalıştıranın bütün sorumluluğu işverene aittir. İşçi tespit edilmesi durumunda sınırdışı edilmektedir. Bu zaman zarfında ailesi çocukları için konaklama hizmeti ülkelerine dönerken seyahat hizmetleri gibi bütün harcanan ücretler işverenden tahsil edilmektedir. 

- Çalışma izni olmadan kaçak işçi çalıştırdığı tespit edilmesi durumunda işverene 8.8821 (sekizbinsekizyüzyirmibir) TL idari para cezası uygulanmaktadır. Aynı zamanda çalışan işçiye ise 3.527 (üçbinbeşyüzyirmiyedi) TL idari para cezası uygulanmaktadır.


- Çalışma izni olmadan herhangi bir işverene bağımlı olmadan kendi işini yürüten yabancı uyruklu kişiye 2019 yılı itibariyle 7.057 (yedibinelliyedi) TL para cezası uygulanmaktadır. 

Kaçak İşçi Çalıştıranlar Nereye Şikayet Edilir? 
Çalışma izni olmadan işçi çalıştıran işyerleri ALO 170 sgk şikeyet hattından şikayetinizi oluşturuabilirsiniz. 
Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikayet hattı için tıklayınız. SGK Şikayet Hattı


Suriyeli Çalıştırma Cezası 2021
Suriyeli sığınmacıları çalıştıran işyerleri çalışma izinleri olmaması durumunda yukarıda belirtilen oranlarda ceza ödemeye mahkum edilmektedir. Çalışma izni olmadan çalışan yabancı uyruklu çalışan ve çalıştıran herkes için aynı oranda ceza uygulanmaktadır.

Kaçak İşçi Çalıştıran 2. Yakalanma Cezası 
Çalışma izni olmayan kişileri çalıştırıp cezaya mahkum edilen işverenlerin tekrar kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edilmesi durumunda uygulanacak para cezası 2 katına çıkacaktır yani tekrarlanması durumunda işverenin ödemesi gereken tutar 8.821*2=17.642 TL ceza ödemesi gerekmektedir.

Kaçak Çalıştığı Tespit Edilen İşçi Sınır Dışı Edilir mi?
Kaçak çalıştığı tespit edilen işçi sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na bildirilir bu zaman zarfında oluşan bütün masraflar işveren tarafından tahsil edilir.

Yukarıda belirtilen kaçak işçi çalıştırma cezası 2021 yılına ait tutarlardır. Kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edilmesi durumunda kişibaşı uygulanacak ceza oranlarıdır. Uygulanacak oranlar her yıl artış göstermektedir. Para cezalarında artış olması durumunda sayfamızda güncellemeler yapılacaktır. Kaçak işçi çalıştırmak işveren tarafından maliyet açısından karlı gibi görünsede yakalanması durumunda çok daha fazla maliyetlere mahruz kalabilir. Yasalara uygun eleman çalıştırmayan işyerlerinde ölümlü iş kazaları olması durumunda işverenler sorumlu tutulacağından işyerleri kapatılıp işveren hapis cezasına kadar mahruz edilebilir. Yasada belirtilen şartlara uygun çalışan işyerlerinde iş kazalarından oluşan bütün masraflar SGK tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş