..

Sigortasız Çalışan İşçi Tazminat Alabilir Mi

2021 yılında sigortasız olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilir mi bütün detaylarıyla haberimizde anlatılmıştır.

Sigortasız Çalışan İşçi Tazminat Alabilir Mi

Sigortasız işçi çalıştırmak her ne kadar yasalara göre yasak olsa da kayıt dışı sigortasız işçi çalıştıran işverenler vardır. Sigortalı çalışma hakkından ve işten çıkması veya çıkarılması durumunda tazminat hakkından mahrum edilmek istenilen sigortasız çalışan işçi tazminat alabilir mi ve diğer tüm hakları detaylı olarak anlatılmıştır. Bir işçinin, belli şartları tamamlaması halinde işyerinden kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatı, işyerine emek gösteren işçiye verilen bir ödül niteliğindedir. Emeklilik, askerlik yada işten çıkarılma durumlarında kıdem tazminatı geçerlidir. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, 1475 sayılı İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçi haklı sebepten işten çıkması veya haksız sebepten işveren tarafından işten çıkarılması gerekmektedir.

 

Sigortasız Çalışan İşçi Tazminat Alabilir Mi

 

İşyerinde 1 yılını tamamlayan çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatı almak için işveren tarafından sigorta primlerinin yatmamış olması kıdem tazminatı almaya engel değildir. İşveren kıdem tazminatı ödemeye razı olmadığı durumlarda işçinin hukuki yollardan hakkını arama hakkı vardır. Sigortasız çalışanların işçilerin işverenleri kıdem tazminatı vermeye gönüllü olmadığı durumda mahkemeler aracılığıyla hem eksik primlerini hem de hak ettiği kıdem tazminatını işverenden alabilir.

Habere gitmek için tıklayınız: Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar?

 

Hizmet Tespit Davası


Sigortasız çalışan işçi için yapılacak ilk işlem sigortasız çalıştığı dönemin tespit edilmesi için hizmet tespit davası başlatılır fakat böyle bir durumda işçinin hizmet tespit davasını bekleme zorunluluğu yoktur. Bir işçinin işçi sayılabilmesi için mahkemeden illa sigortalı olarak çalışıyor olması beklenmez. Eğer işçi, işyerinde çalıştığını somut delillerle kanıtlıyorsa işçiden hizmet tespit davası açmasına gerek yoktur.

İşçinin tazminat alabilmesi için 1475 sayılı iş kanunu maddesine göre işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve kıdem tazminatına almaya hak kazanacak biçimde işten çıkmış ya da çıkarılmış olması gereklidir. Dolayısı ile yukarıda belirtilen şartlar içinde işten ayrılan işçinin sigortalı olma koşulu bulunmamaktadır. Sigortasız çalışan işçi kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten çıktığı ya da çıkartıldığında, işvereni kendiliğinden kıdem tazminatını ödemez ise ve işçi bu işletmede çalıştığın ispat edemez ise tazminatını almakta güçlük yaşayabilir. İşverenin sigorta yaptırmadan işçi çalıştırdığını şikayet etmek istiyorsanız, sgk müşteri hizmetleri numarasını arayayıp şikayetinizi bildirebilirsiniz.

 

Öğrenmek İçin Başlığa Tıklayınız: Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikayet Hattı

 

Sigortasız çalışan işçi bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması halinde çalıştığı işyerindeki hizmet süresini belge ile ispat edemeyen sigortasız işçi, hizmet verdiği ve işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde iş mahkemesine hizmet tespit davası açabilir ve ilgili davayı kazanırsa, yine geriye dönük sigortalılık hakkı elde edebilir ve kıdem tazminatını alabilir. Sigortasız işçi işveren tarafından zaman zaman iş çıkışı yapılıp sigortasız olarak çalışmaya devam ederse ve kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde işten ayrılırsa, sadece sigortalı çalışmalarının değil sigortasız olarak çalıştığı dönemlerin de hesaplanıp kıdem tazminatına eklenmesi gerekir. 

Yukarıdaki bilgilere göre sigortasız çalışıp tazminat almak ve diğer haklarını almak isteyen işçiler ilk iş olarak bir avukata danışarak dava sürecini başlatıp işverenden tazminat hakkını yasal yollardan alabilir. SGK ve Bağkur bilgi portalı olarak sigortasız çalışan işçi tazminat alabilir mi konusuna açıklık getirdik.

Sosyal Medyada Paylaş