SSK lı Çalışan Kaç Gün Rapor Alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesinde hizmet veren işçiler yaşadıkları sağlık problemlerinden dolayı istirahat etmesi gerekmektedir. SSK'lı çalışan kaç gün rapor alabilir konumuzda işçinin alabileceği istirahat süreleri detaylı olarak anlatılmıştır.

SSK lı Çalışan Kaç Gün Rapor Alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı hizmet veren işçiler yaşadığı sağlık sorunları durumunda istirahat etmesi gerekmektedir. Bu durumda işverenin işi geride kalacağından dolayı işçiyi işten çıkarıp yerine tekrar işçi almak isteyeceği için SGK bu duruma el atmış işçinin hakkını savunmuştur. İşçi rahatsızlığı süre zarfında hekim tarafından uygun göründüğü zaman zarfında dinlenmesi mümkündür. Bu dinlenme belirli sürelerle kısıtlanmıştır. Bu süreleri ssklı çalışan kaç gün rapor alabilir habarimiz de detaylı olarak anlatılmıştır. 

SSK' lı Çalışan Kaç Gün Rapor Alabilir?
Sağlık problemlerinden dolayı istirahat etmesi gereken ssklı çalışan kaç gün rapor alabilir sorusunun yanıtı rahatsızlık derecesine göre hekim veya heyet tarafından verilmesine göre değişiklik gösterebilir. Aile hekimi kaç gün rapor verebilir? Aile hekimi veya işyeri hekimi rapor süreleri aşağıdaki gibidir.

İşyeri Hekimi Kaç Gün Rapor Verebilir?
İşyerine bağlı hizmet veren hekimler aynı işyerleri için çalışanlara sağlık problemlerinden dolayı en fazla 2 gün istarahat süresi verebilir. 

Aile Hekimi Kaç Gün Rapor Verebilir?
Bulundukları ilçelerde bulunan sağlık merkezlerinde hizmet veren aile hekimleri tek seferde en fazla 10 gün istirahat süresi verebilir. Bu sürenin sonunda hekimin takdirine göre tekrar hekim tarafından değerlendirilmesi söz konusu ise işçiye gerek duyulması durumunda tekrar 10 gün daha istirahat raporu verebilir. Bu süre tek seferde 10 'ar gün olmak üzere toplamda 20 günle sınırlandırılmıştır. 1 yıl içerisinde toplamda 40 gün süreyle sınırlandırılmıştır. 40 günü aşan rapor sürelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu işçiye işgöremezlik ödeneği ödemeyecektir. İşçinin sağlık problemi ciddi seviyede ise heyet tarafından rapor verilmesi gerekemektedir. Heyet tarafından verilen rapor süreleri şu şekildedir;

Heyet Kaç Gün Rapor Verebilir?
İşçinin ciddi sağlık problemleri yaşaması durumunda istirahat etmesi için heyet tarafından rapor verilmesi gerekmektedir. Bu rapor birden fazla hekimin biraraya gelmesiyle oluşan heyet tarafından verilir. Heyet raporları en fazla 6 ay süre verilir hayati durum söz konusu olmasında bu süre uzatılabilmektedir.

Kaç Gün Rapor Alınırsa İşten Çıkarılır?
4857 sayılı iş kanununa göre işçi uzun süreli raporu var ise işçinin ihbar süresini 6 hafta aşması durumunda işveren haklı nedenle sözleşmeyi feshetme imkanı vermektedir. 

Sosyal Medyada Paylaş