2021 Yıllık İzin Süreleri

Yoğun tempoda çalışan vatandaşlarımızın tatil ve istirahat hakkı olan yıllık izni hakları vardır. 2021 yıllık izin süreleri kaç gün? Yıllık izin ne kadar süre çalıştıktan sonra hak edilir? Bütün detaylarıyla haber detayımızda anlatılmıştır.

2021 Yıllık İzin Süreleri

Tatil planı yapacak veya yoğun iş temposundan sıkılan yorulan vatandaşların hakkı olan yıllık izinleri çalışıldığı yıla göre değişkenlik göstermektedir. Bu haberimizde 2021 yıllık izin süreleri kaç gün? Araştırması yaparak siz değerli okurlarımız için bütün detaylarıyla haberimizde paylaştık. Yıllık izinler çalışma ortamının riskli olmasına göre, riskli olan işlerde ssk prim ödemeleri, emeklilik yaşları, yıllık izin süreleri farklıdır. 

 

2021 Yıllık İzin Süreleri

Yoğun tempoda çalışan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren izin konusu 4857 sayılı İş Yasasına göre belirlenmektedir. Öncelikle bilinmesi gereken izinler çalışanın çalıştığı yıla göre değişkenlik gösterdiği için 1 yıl çalışanla 10 yıl çalışanın  izin hakkı aynı değildir. İzin hakkı elde etmek için en az 1 yıl çalışmış olmak zorunludur. 1 yıldan az çalışanın yıllık izin hakkı söz konusu değildir. 1 yıldan az çalışanların haftalık izinleri verilir fakat yıllık izinleri yıl sonunda hak edilir. Çalışanlar genellikle izinlerini yaz aylarında kullanmak ister bu planlama işyerinde işler aksamayacak şekilde planlanır isteyene yaz isteyene kış aylarında verilmeye özen gösterlilir. İşyerinde iş durumuna göre veya çalışanın kendi isteğine göre yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılarak topluca veya parça parça verilebilir. Mevzuatta yer alan bilgilere göre 4857 sayılı iş kanununun 53.Maddesinde yıllık izinler şu şekildedir; 

Çalışanlar yıllık izin hakkından vazgeçemezler.

Bir yıldan az çalışanlara yıllık izin hakkı verilmez.

Bir yıldan beş yıla kadar çalışanlara beş yılda dahil olmak üzere,

beş yıldan fazla onbeş yıldan az çalışanlara yirmi dört günden az ,
onbeş yıl ve daha fazla çalışanlara yirmialtı günden az yıllık izin verilemez. 

Çalışma süresi 1 yılı dolduran çalışanların on sekiz yaşından küçük olanlara ve elli yaşından büyük olanlara yirmidört günden az izin kullandırmak yasaktır.

Bu izin süreleri iş sözleşleri ile arttırılabilir ibaresi de iş yasası kanununda yer almaktadır. 

Çalışma ortamına göre yer altı çalışanların yıllık izin süreleri yukarıdaki sürelere ek olarak dörder gün arttırılır. 

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller

İşçi bazı haller durumunda çalışmadığı süreler de eklenerek yıllık izin hakkı verilir. Bunlar ;

Çalışanın kaza geçirmesi veya hastalığa kapılması durumunda altı haftası,

Kadın çalışanların doğum öncesi ve doğum sorası çalışmadıkları süre,

Çalışanın askerlik hizmeti dışında herhangi bir kanundan dolayı görevlendirilmesinden dolayı çalışamadığı 90 gün,

Çalışanın yeniden işe başlaması şartıyla işyerinin zorlayıcı sebeplerden dolayı bir haftadan fazla tatil edilmesiyle onbeş günü,

Resmi tatil ve genel tatil günleri ve birfiil çalıştığı süreler çalışma süresinden sayılarak işçiye yıllık izin verilir.

Yıllık izne ayrılacak çalışanın yıllık izin ücreti izne başlamadan önce peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş